Thiền Sư An Lạc Hạnh|giảng giải”Kinh Diệu Pháp Liên Hoa” (phần 2)

Thiền Sư An Lạc Hạnh|giảng giải”Kinh Diệu Pháp Liên Hoa” (phần 2) Thiền Sư An Lạc Hạnh thuyết giảng về kinh Diệu Pháp Liên Hoa phẩm tựa phần 2, nhân ngày Thọ Bát Quan Trai 23-05-Canh Tý tại Tịnh Xá Liên Hoa, Xã Bạch Đằng, Thị Xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương. Phẩm tựa hầu như là Phẩm Phật đã nói đầy đủ, nhưng vì tùy căn cơ chúng sanh nên Phật giảng giải ra thêm gọi là chi tiết quá từng phần, để mỗi người tùy thuộc và căn cứ vào sự hiểu biết của mình tới đâu mà hướng theo đó tu hành y như lời Phật dạy, có thể người nghe phẩm đầu đã hiểu, có thể người nghe phẩm 2 hay phẩm 3,4,5….những đến phẩm cuối cùng mới hiểu thì cũng không ai biết đặng, nên Phật phương tiện chỉ dạy, giảng giải, thí dụ, lấy chuyện này chuyện kia để cho đệ tử của Ngài cho ai ai cũng đều được hiểu. vậy chúng ta mới hiểu rằng Đức Thế Tôn Bậc cao trên hơn hết, một đời vì chúng sanh, phải khó nhọc, đã cất công tu hành như thế nào, sau khi đắc đạo lại còn phải tìm mọi cách để độ chúng sanh thoát luân hồi sanh tử khổ ra làm sao, với mong muốn và sự thuyết tha dìu dắt Đức Thế Tôn đáng để chúng ta sùng bái và tôn thờ muôn vạn ức kiếp…. đăng ký kênh: https://www.youtube.com/channel/UCKL5x50yVOkbAJQ4K7BbYWw?view_as=subscriber chỉ đường: https://www.google.com/maps/dir//T%E1%BB%8Bnh+X%C3%A1+Li%C3%AAn+Hoa,+B%E1%BA%A1ch+%C4%90%E1%BA%B1ng,+T%C3%A2n+Uy%C3%AAn,+B%C3%ACnh+D%C6%B0%C6%A1ng/@11.055326,106.7614037,14013m/data=!3m2!1e3!4b1!4m8!4m7!1m0!1m5!1m1!1s0x3174c4b7975a6d1d:0x4cecf7be1f83a8e3!2m2!1d106.7964233!2d11.055328 Tịnh Xá An Lạc: https://www.google.com/maps/dir//T%E1%BB%8Bnh+x%C3%A1+an+l%E1%BA%A1c,+%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng,+S%E1%BB%91+10,+Su%E1%BB%91i+S%C3%A2u,+huy%E1%BB%87n+b%E1%BA%AFc,+B%C3%ACnh+D%C6%B0%C6%A1ng,+Vi%E1%BB%87t+Nam/@11.1019507,106.820195,14011m/data=!3m1!1e3!4m8!4m7!1m0!1m5!1m1!1s0x3174c3b68d2029db:0xc9522e68dcfba07d!2m2!1d106.8552146!2d11.1019527