Diamond Quest Pyramid Stage 2 | Perfect

Chào mừng mọi người đã đến với tựa game Diamond Quest Hãy theo dõi trang Facebook của kênh nhá mọi người:https://www.facebook.com/C%E1%BB%99ng-%C4%90%E1%BB%93ng-Diamond-Quest-Vi%E1%BB%87t-Nam-112006487205226/ Các danh sách phát: Daily Quest: Angkor Wat: Bavaria: Tibet: ………………………………………………………………………………………………………………………. #DiamondQuest