1.273. (1)Giáp lá cà – Trận chiến đấu không cân sức trên điểm cao 1.100

Win win Việt Nam: Mail: winwinvietnam1@gmailcom fb: https://www.facebook.com/Win-win-Vi%E1%BB%87t-Nam-670205216445478/ Điện thoại: 01912522961