1 thought on “1.273. (1)Giáp lá cà – Trận chiến đấu không cân sức trên điểm cao 1.100

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *